Kuran'daki Dualar

Information

This article was written on 14 Nov 2012, and is filled under Dua.

Kuran Konulu Ayetler

KURAN ALLAH’TANDIR VE BENZERİ YOKTUR.

2–Bu, kendisinde şüphe olmayan, sakınanlar için yol gösterici bir kitaptır.

2- Bakara ( İnek) Suresi

23- Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe içindeyseniz, haydi bunun benzeri bir sure getirin. Allah dışındaki tanıklarınızı da çağırın. Eğer doğru sözlü iseniz!

24- Eğer yapamazsanız- ki asla yapamayacaksınız – bu durumda inkarcılar için hazırlanmış, yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının.

2- Bakara ( İnek) Suresi

88- De ki: “ Eğer bütün insanlar ve cinler bu Kuran’ın bir benzerini oluşturmak için toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile; onun bir benzerini meydana getiremezler.”

17- İsra ( Gece Yürüyüşü) Suresi

2- Kendisinde şüphe olmayan bu Kitap’ı, alemlerin Rabbi indirmiştir.

32- Secde Suresi

41- Onlar, Hatırlatıcı kendilerine geldiğinde inkar ettiler. Oysa o üstün bir Kitaptır.

42- Saçmalık ona ne önünden ne arkasından yaklaşabilir. Bilge ve övgüye layık olanın indirmesidir O.

41- Fussilet (Ayrıntılı) Suresi

KURAN, İNSANLARA ÖĞÜT, HATIRLATICI VE YOL GÖSTERİCİDİR

 

138- Bu, insanlar için bir açıklama, sakınanlar için de bir doğruya iletilme ve öğüttür.

3- Ali – İmran ( İmran Ailesi) Suresi

57- Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerde olana bir şifa ve inananlara bir doğruya iletici ve rahmet geldi.

10- Yunus Suresi

52- Bu insanlara bir bildiridir. Bununla uyarılsınlar, Allah’ın tek tanrı olduğunu bilsinler, akıl ve vicdan sahipleri ibret alsınlar.

14- İbrahim Suresi

64- Bu Kitap anlaşmazlığa düştükleri konuları onlara açıklaman için ve inanan bir topluma doğruya iletici ve rahmet olarak indirilmiştir.

16- Nahl( Arı) Suresi

34- And olsun size açıklayıcı ayetler, sizden önce geçmiş kimselerden örnekler ve sakınanlar için de bir öğüt indirdik.

24- Nur ( Işık) Suresi

2- İnananlar için bir doğruya iletici ve müjdedir.

27- Neml ( Karınca) Suresi

KURAN AYRINTILIDIR VE HÜKÜMLER İÇERİR

 

105- Şüphesiz, bu Kitap’ı, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği gibi hüküm vermen için indirdik. Hainlerin savunucusu olma.

4- Nisa ( Kadınlar) Suresi

49- Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hüküm ver ve onların keyiflerine uyma. Dikkat et de Allah’ın indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırıp fitneye düşürmesinler. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki Allah günahlarının bazısından dolayı onları belaya çarptırmak istemiştir. Gerçekten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.

5- Maide ( Ziyafet) Suresi

114- Allah size Kitap’ı ayrıntılı bir şekilde indirmişken O’ndan başka hüküm koyucu mu arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz bunun gerçekten Rabbinden indirilmiş bir gerçek olduğunu bilirler. O halde sakın şüphelenenlerden olma.

6- Enam (Davar) Suresi

17- Andolsun ki Kuran’ı hatırlatıcı olarak kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

54- Kamer ( Ay) Suresi

36- Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?

37- Yoksa ders almakta olduğunuz bir kitabınız mı var ?

38- O’nda keyfinize uyan herşeyi rahatça bulabiliyorsunuz?

68- Kalem Suresi

KURAN TAMAMLANMIŞTIR, YETERLİDİR, EKSİKSİZDİR

 

101- Ey inananlar! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran indirilirken bunları sorarsanız, size açıklanır. Allah onları affetmiştir. Allah Bağışlayandır, Yumuşak Davranandır.

5- Maide ( Ziyafet) Suresi

38- Yeryüzünde hareket eden her canlı, iki kanadıyla uçan kuşlar dahil sizin gibi birer toplumdur. Bu Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

6- Enam ( Davar ) Suresi

115- Rabbinin sözleri doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işitendir, Bilendir.

6- Enam ( Davar ) Suresi

89- …. Bu Kitap’ı sana herşeyin açıklayıcısı, doğru yola iletici, rahmet ve teslim olanlara bir müjde olarak indirdik.

16- Nahl ( Arı ) Suresi

51- Kendilerine okunan bu Kitap’ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve bir hatırlatma vardır.

29- Ankebut ( Dişi Örümcek) Suresi

44- Gerçekten de O, senin ve toplumun için bir Hatırlatıcıdır. O’ndan sorumlu tutulacaksınız.

43- Zuhruf( Gösteriş) Suresi

KURAN ŞİFA VE RAHMETTİR

 

82- Kuran’ı, inananlar için şifa ve rahmet olarak indirdik. Oysa O, zalimlerin ancak zararını arttırmaktadır.

17- İsra ( Gece Yürüyüşü) Suresi

77- Ve gerçekten de O, inananlara bir doğruya iletici ve rahmettir.

27- Neml ( Karınca) Suresi

1-Alemlere bir uyarı olarak kuluna gerçek ile yalanı Ayıran’ı indiren çok Yücedir.

25- Furkan ( Ayırıcı) Suresi

44- Onu yabancı dilde bir Kuran yapsaydık derlerdi ki: “Onun ayetleri açıklanmalı değil miydi?” İster yabancı dilde olsun, ister Arapça olsun, de ki: “ O, inananlar için bir doğruya iletici ve bir şifadır. İnanmayanların ise kulaklarında ağırlık vardır ve O, onlar için bir körlüktür. Böylelerine çok uzak bir yerden seslenilmektedir!”

41-Fussilet ( Ayrıntılı) Suresi

Comments are closed.

Recent articles

Recent comments

?>