İNANANLAR YALNIZCA ALLAH’A KULLUK EDERLER

165- Allah’tan başkasını Alllah’a eş tutan ve onları Alllah’ı sever gibi seven kimseler var. İnananların ise Allah’a olan sevgileri çok güçlüdür. Zalimler azabı gördüklerinde bütün kuvvetin Allah’ın olduğunu ve Alllah’ın azabının çok şidddetli olduğunu anlayacaklarını bir bilselerdi!

2- Bakara ( İnek ) Suresi

48- Gerçekten de Allah kendisine ortak koşulmasını afffetmez. Bunun dışındakileri dilediği için affeder. Allah’a ortak koşan şüphesiz ki büyük bir günah işlemiştir.

4- Nisa ( Kadınlar ) Suresi

162- De ki: “ Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.”

6- Enam ( Davar ) Suresi

88- Allah’la beraber başka bir tanrıya kulluk etme. O’ndan başka tanrı yoktur. O’nun varlığı dışında her şey yok olacaktır. Hüküm O’nundur ve O’na döndürüleceksiniz.

28- Kasas ( Tarihi Vakalar) Suresi

İNANANLAR ALLAH’A TESLİM OLMUŞLARDIR, O’NUN İÇİN YAŞARLAR

156- Onların başına bir bela geldiğinde şöyle derler: “ Biz Allah’a aitiz ve O’na döneceğiz.”

2- Bakara ( İnek ) Suresi

207- İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya adar. Allah kulllarını Esirgeyendir.

2- Bakara ( İnek) Suresi

54- Ey inananlar! İçinizden kim dininden dönerse şunu bilsin ki: Allah, kendilerini sevdiği ve onların da Kendisini sevdiği, inananlara karşı alçak gönüllü, inkarcılara karşı güçlü ve onurlu, Allah yolunda mücadele eden ve kınayanların kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah’ın bir armağınıdır onu dilediğine verir. Allah Genişleticidir, Bilendir.

5- Maide ( Ziyafet) Suresi

37- Öyle kişiler vardır ki ne ticaret, ne alışveriş onları Allah’ı hatırlamaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar.

24- Nur ( Işık) Suresi

33- Allah’a çağıran, iyi işler yapan ve “ Ben teslim olanlardanım.” diyenlerden daha güzel sözlü kim vardır?

41- Fussilet ( Ayrıntılı) Suresi

İNANANLAR KÖRÜ KÖRÜNE ATALARINA UYMAZLAR, AKILLARINI KULLANIRLAR

190- Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbirlerini izlemesinde akıl ve vicdan sahipleri için delilller vardır.

3- Ali İmran ( İmran Ailesi) Suresi

104- Onlara “ Allah’ın indirdiğine ve elçiye gelin” denildiğinde şöyle derler: “ Atalarımızı üzerinde bulduğumuz bize yeter!” Ya ataları hiçbir şey bilmiyorsa ve doğru yola iletilmedilerse!

5- Maide ( Ziyafet ) Suresi

116- Yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak sanıya uyarlar ve onlar ancak saçmalarlar.

6- Enam ( Davar ) Suresi

28- Onlar bir sapıklık yaptıklarında şöyle derler: “ Biz atalarımızı bu halde bulduk. Allah da bize bunu böyle emretti.” De ki: “ Allah sapıklığı emretmez. Allah hakkında nasıl olur da bilmediklerinizi söylersiniz!”

7- Araf ( Orta Yer) Suresi

100- Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi inanamaz. Allah, pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır.

10- Yunus Suresi

İNANANLAR SABIRLIDIRLAR VE ALLAH’A GÜVENİRLER

153- Ey inananlar! Sabırla ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.

2- Bakara ( İnek ) Suresi

155- Andolsun ki sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjde ver.

2- Bakara ( İnek ) Suresi

249- ……Allah’a kavuşacaklarını umanlar şöyle dediler: “ Sayıca az nice topluluk vardır ki sayıca çok nice topluluğa Allah’ın izniyle galip gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir.”

2- Bakara ( İnek ) Suresi

173- Onlar ki insanlar kendilerine “ Size karşı insanlar birleştiler, onlardan korkun.” dediklerinde bu onların inancını arttırır ve “ Allah bize yeter, O ne
güzel dayanaktır.” derler.

3- Ali İmran ( İmran Ailesi) Suresi

200- Şeytandan bir kışkırtma sana gelirse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, İşitendir, Bilendir.

7-Araf ( Orta Yer) Suresi

56- Dedi ki: “ Sapıtmışlardan başka Rabbinin merhametinden kim umut keser?”

15- Hicr Suresi

96- Sizin yanınızda olan tükenir, ama Allah’ın katında olan ise süreklidir. Sabredenlerin ödüllerini yaptıklarının en güzeliyle muhakkak vereceğiz.

16- Nahl ( Arı) Suresi

İNANANLAR HER ZAMAN ŞÜKREDERLER

147- İnanır ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin? Allah şükrün karşılığını verendir, Bilendir.

4-Nisa ( Kadınlar) Suresi

7- Rabbiniz buyurmuştu ki:” Şükrederseniz, Ben de sizin için mutlaka arttıracağim. Ve eğer nankörlük ederseniz şüphesiz azabım çetindir.”

14- İbrahim Suresi

78- Allah sizi annelerinizin karnından çıkardığı zaman bir şey bilmiyordunuz. Şükredersiniz diye size işitme gücü, gözler ve gönüller verdi.

16- Nahl ( Arı) Suresi

12- Andolsun Lokman’a “ Allah’a şükret” diye bilgelik verdik. Kim şükrederse kendisi için şükreder, nankörlük eden de bilsin ki Allah Zengindir, Övülendir.

31- Lokman Suresi

İNANANLAR ALLAH’I ÇOK HATIRLARLAR

205- Rabbini, kendi kendine, yalvararak, ürpertiyle, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam hatırla. Farkında olmayanlardan olma.

7-Araf ( Orta Yer ) Suresi

28- Bunlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı hatırlamakla tatmin olanlardır.

Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah’ı hatırlamakla tatmin olur.

13- Rad ( Gök Gürültüsü ) Suresi

45- Sana Kitap’tan vahyedileni oku ve namazı da kıl. Çünkü namaz sapıklıklardan ve kötülüklerden alıkoyar. Elbette ki Allah’ın hatırlanması daha büyüktür. Allah yaptıklarınızı bilir.

29- Ankebut( Dişi Örümcek ) Suresi

13- Ki onların sırtlarına binin, sonra oraya kurulduğunuzda Rabbinizin nimetini hatırlayın ve şöyle deyin: “ Bunları bizim emrimize veren ne Yücedir. Onları kendi başımıza kontrol altına alamazdık.”

14- Ve biz elbette Rabbimize döneceğiz.

43- Zuhruf ( Gösteriş) Suresi

9- Ey inananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı hatırlamaktan alıkoymasın. Böyle yapanlar zarara uğrayanlardır.

63- Münafıkun ( İki Yüzlüler) Suresi

İNANANLAR DÜNYA HAYATINA BAĞLANMAZLAR, AHİRETİ DAHA ÜSTÜN TUTARLAR

14- Kadınlara, oğullara, yığınlarla altın ve gümüşe, eğitilmiş atlara, davarlara ve ekinlere duyulan tutku insanlara çekici kılınmıştır. Bunlar dünya hayatının yararlanmalarıdır. Oysa gidilecek en güzel yer Allah’ın katındadır.

3- Ali İmran ( İmran Ailesi) Suresi

37- Öyle kişiler vardır ki onları, ne bir ticaret, ne bir alış-veriş Allah’ı hatırlamaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin ters döneceği günden korkarlar.

24- Nur (Işık) Suresi

64- Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir.

Ahiret yurdu ise gerçek hayattır. Bir bilebilselerdi.

29- Ankebut ( Dişi Örümcek ) Suresi

5- Ey insanlar! Hç şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın.

35- Fatır ( Yaratan) Suresi

20- Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mallarda ve çocuklarda bir çoğalma arzusudur. Bir yağmur örneği
gibi; onun yetişdirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Ama sonra o bitki kurur, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiştir. Nihayet bir ot ufaltısı haline gelir. Ahirette ise şiddetli bir azap, bir bağışlanma ve bir hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir.

57- Hadid ( Demir) Suresi

İNANANLAR UYGUN OLANI EMREDERLER, UYGUNSUZ OLANDAN ALIKOYARLAR

104- Sizden hayra çağıran, uygun olanı emreden, uygunsuz olandan alıkoyan bir topluluk olsun. Bunlar kurtulanlardır.

3- Ali İmran ( İmran Ailesi) Suresi

110- Siz insanlar için çıkarılmış hayırlı bir topluluksunuz. Uygun olanı emreder, uygunsuz olandan alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız. Kendilerine kitap verilenler inansalardı, kendileri için elbette ki hayırlı olurdu. İçlerinde inananlar olmakla beraber çoğunluğu doğruluktan ayrılmışlardır.

3- Ali İmran ( İmran Ailesi) Suresi

114- Bunlar Allah’a ve ahiret gününe inanırlar, uygun olanı emrederler, uygunsuz olandan alıkoyarlar ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar iyi olanlardır.

3-Ali İmran ( İmran Ailesi) Suresi

71- İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Uygun olanı emrederler, uygunsuz olandan alıkoyarlar, namazı kılarlar
zekatı verirler, Allah’a ve elçisine itaat ederler. Allah işte bunlara rahmet edecektir. Allah Üstündür, Bilgedir.

9- Tevbe ( Tövbe) Suresi

İNANANLAR HOŞGÖRÜLÜDÜR, KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPARLAR

263- Güzel bir söz ve affetme, ardından eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah Zengindir, Yumuşak Davranandır.

2- Bakara ( İnek ) Suresi

199- Affetmeyi esas al. Uygun olanı emret, cahillere aldırış etme.

7-Araf ( Orta Yer) Suresi

72- Yüz çevirdiniz halbuki, ben sizden herhangi bir karşılık istememiştim. Benim karşılığım Allah’a aittir. Bana teslim olanlardan olmam emredildi.

10 -Yunus Suresi

34- Güzellik ile çirkinlik bir olmaz. Sen en güzel şekilde karşılık ver. O zaman, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir.

41- Fussilet ( Ayrıntılı) Suresi

40- Bir kötülüğün cezası benzeri bir kötülüktür. Ama kim affederse ve düzeni sağlarsa onun karşılığı Allah’a aittir. O zalimleri sevmez.

42- Şura ( Danışma) Suresi

8- Fakire, yetime ve esire sevdikleri yiyecekleri yedirirler.

9- “ Biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık da, bir

teşekkür de istemiyoruz.”

76- İnsan Suresi

İNANANLAR BOŞ İŞLERDEN YÜZ ÇEVİRİRLER, HAYIRLARDA YARIŞIRLAR

1- Şüphesiz inananlar kurtulmuştur.

2- Onlar namazlarında derin bir saygı içindedirler.

3- Onlar boş işlerden yüz çevirirler.

23- Muminun ( İnananlar) Suresi

61- İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve bundan dolayı önde gidenler de onlardır.

23- Muminun ( İnananlar) Suresi

72- Onlar yalancı tanıklık etmezler. Boş sözlerle karşılaştıklarında önemsemeyip geçerler.

25- Furkan ( Ayırıcı) Suresi

55- Boş sözleri işittiklerinde, ondan yüz çevirirler: “ Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Size selam olsun. Biz cahillerle uğraşmak istemeyiz.”

28- Kasas ( Tarihi Vakalar) Suresi

İNANANLAR ALLAH YOLUNDA MÜCADELE EDERLER VE DAİMA İNANANLARLA BERABERDİRLER

28- İnananlar, inananları bırakıp da inkarcıları dost edinmesinler. Bunu yapanın Allah’la ilişiği kesilir. Ancak onlardan korunma gayesiyle sakınmanız istisnadır. Allah, sizi Kendisinden sakınmaya çağırır. Ve dönüş Allah’adır.

3- Ali İmran ( İmran Ailesi) Suresi

16- Allah, içinizden mücadele edenleri, Allah’tan, elçisinden ve inananlardan başkasını dost edinmeyenleri ortaya çıkarmadan bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

9- Tevbe ( Tövbe) Suresi

119- Ey inananlar! Allah’tan sakının ve doğrularla beraber olun.

9-Tevbe ( Tövbe) Suresi

28- Rablerinin hoşnutluğunu isteyerek sabah akşam dua edenlerle beraber sen de sabret. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbi hatırlanmamıza karşı umursamaz olan, kendi tutkularına uyan ve işlerinde aşırılığa giden kişiye itaat etme.

18- Kehf ( Mağara) Suresi

15- İnananlar ancak şu kimselerdir ki; Allah’a ve elçisine inanırlar, sonra hiçbir şüpheye kapılmazlar ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda mücadele
ederler. İşte onlar doğrulardır.

49- Hucurat ( Odalar) Suresi

4- Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.

61- Saff ( Saf Tutmak) Suresi

İNANANLAR FEDAKARDIRLAR VE ALLAH YOLUNDA HARCAMA YAPARLAR

195- Allah yolunda harcama yapın ve kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Güzel davranın. Allah güzellik sergileyenleri sever.

2- Bakara ( İnek ) Suresi

92- Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Şüphesiz, Allah verdiğiniz her şeyi bilir.

3-Ali İmran ( İmran Ailesi) Suresi

134- Onlar bollukta ve darlıkta verirler. Öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah güzellik sergileyenleri sever.

3-Ali İmran ( İmran Ailesi) Suresi

31- İnanan kullarıma söyle: Alışverişin ve dostluğun olmadığı o gün gelmeden önce namazı kılsınlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizlice ve açıkça versinler.

14- İbrahim Suresi

38- İşte sizler, Allah yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz, ama bir kısmınız cimrilik etmektedir. Cimrilik eden ancak kendisine cimrilik etmiş olur. Allah Zengindir, siz ise fakirsiniz. Yüz çeviriseniz sizin yerinize başka bir topluluk getirir de onlar sizin gibi olmazlar.

47- Muhammed Suresi

10- Sizler, neden Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Oysa göklerin ve yeryüzünün mirasçısı Allah’tır. İçinizden fetihten önce verenler ve savaşanlar aynı olmazlar. İşte onlar derece olarak sonradan verenlerden ve savaşanlardan daha üstündürler. Allah hepsine güzellik vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

57- Hadid ( Demir) Suresi

İNANANLAR GÜZEL AHLAKLIDIR, İBADETLERİNE TİTİZDİRLER VE GÜNAHLARDAN KAÇINIRLAR

177- Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. İyilik; Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitap’a ve peygamberlere inanmak; yakınlara, yetimlere, muhtaçlara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene, kölelere vermek; namaz kılmak, zekatı vermek, sözleştiğinde sözleşmeye vefa göstermek, zorluk zamanında, sıkıntıda ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabırlı olmaktır. İşte bunlar doğrulardır ve sakınanlardır.

2- Bakara ( İnek ) Suresi

183- Ey inananlar! Oruç sizden öncekilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Umulur ki sakınırsınız.

2- Bakara ( İnek ) Suresi

196- Haccı ve ümreyi Allah için tamamlayın.

2- Bakara ( İnek ) Suresi

86- Bir selam ile selamlandığınızda, onun daha güzeli ile veya aynısı ile selam verin. Şüphesiz Allah herşeyi hesaplamaktadır.

4-Nisa ( Kadınlar ) Suresi

8- Ey inananlar! Allah için adaleti gözeterek tanıklık edin. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletli davranmaktan alıkoymasın. Adaletli olun. Bu sakınanlar için uygun olandır. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

5- Maide ( Ziyafet ) Suresi

17- Ey oğlum! Namazı kıl, uygun olanı emret, uygunsuz olandan alıkoy ve başına gelene sabret. Bunlar gerçekleştirilmeye çalışılması gereken işlerdir.
18- İnsanlara aldırmazlık etme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah kibirlenip övünenleri sevmez.

19- Yürüyüşünde normal ol, sesini de alçalt, seslerin en çirkini eşek sesidir.

31- Lokman Suresi

11- Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin, belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler, belki onlar kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İnanmaktan sonra sapıklık ne de kötü bir isimdir! Tövbe etmeyenler zalimlerdir.

12- Ey inananlar! Sanmaktan çok kaçının; çünkü sanının bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Birbirinizi arkadan çekiştirmeyin; ölü kardeşinizin etini yemeyi sever misiniz? İşte bundan tiksindiniz. Allah’tan korkun. Allah tövbeleri kabul edendir, Şefkatlidir.

49- Hucurat ( Odalar) Suresi