5 – Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz.
6 – Bizi doğru yola ilet.
7 – Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve doğruluktan sapmış olanlarınkine değil.

Fatiha (Açılış) Suresi

32 – Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi Bilensin, Bilgesin.

Bakara (Sığır) Suresi

127 – İbrahim, İsmail ile birlikte evin sütunlarını yükseltiyor: “Rabbimiz! Bizden olanı kabul et. Gerçekten Sen, her şeyi Bilensin, Bilgesin.
128 – Rabbimiz! İkimizi sana teslim olanlardan yap ve soyumuzdan da sana teslim olan bir toplum oluştur. Bize ibadet şeklimizi göster ve tövbemizi kabul et. Gerçekten sen bağışlanma dileklerini kabul edensin, Şefkatlisin.”

Bakara (Sığır) Suresi

201 – Rabbimiz ! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.

Bakara (Sığır) Suresi

250 – Rabbimiz ! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yere sağlam bastır ve inkarcılara karşı bize yardım et.

Bakara (Sığır) Suresi

255 – Allah, O’ndan başka tanrı yoktur. O, Canlıdır, Kudretin Kaynağıdır. O kendisinden geçmez ve O’nu uyku tutmaz. Göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında kim aracılık edebilir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. İstediği kadarının dışında O’nun bilgisinden hiçbir şeyi kavrayamazlar. O’nun yönetimi gökleri ve yeryüzünü kuşatmıştır. Onların korunması O’na zor gelmez. O pek Yücedir, pek Büyüktür.

Bakara (Sığır) Suresi

285 – Elçi, Rabbinden kendisine indirilene inandı, inananlar da… Hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine inanmışlardır: “Allah’ın elçilerinin hiçbirisi arasında ayırım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz ! Bağışla bizi, dönüş Sana’dır.” dediler.
286 – Allah hiçbir benliğe kapasitesinin haricinde bir yük yüklemez. Herkesin kendi yaptığı lehine, kendi yaptıkları aleyhinedir: “Rabbimiz ! Unutur ya da yanılırsak, bizi sorumlu tutma. Rabbimiz ! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz ! Gücümüzün yetmeyeceklerini bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize şefkat göster. Sen bizim dostumuzsun. İnkarcılar topluluğuna karşı bize yardım et.

Bakara (Sığır) Suresi

8 – “ Rabbimiz ! Bizi doğruya ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme ve katından bize rahmet bağışla. Gerçekten bağışı en çok olan Sensin, Sen.
9 – Rabbimiz ! Varlığında şüphe bulunmayan bir günde insanları mutlaka Sen toplayacaksın.” Gerçekten de Allah vaadinden dönmez.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

16 – Rabbimiz ! Şüphesiz biz inandık, günahlarımızı bağışla, ateş azabından koru bizi.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

26 – “Ey yönetimin sahibi Allah’ım, Sen yönetimi istediğine verirsin ve istediğinden yönetimi çekip alırsın. İstediğini üstün kılar, istediğini alçaltırsın. Hayırlar senin elindedir. Gerçekten de Sen her şeye gücü yetensin.
27 – Geceyi gündüze bağlarsın, gündüzü de geceye bağlarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın. Sen istediğini hesapsızca rızıklandırırsın.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

53 – Rabbimiz ! Biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Bizi tanıklarla beraber yaz.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

147 – Rabbimiz ! Günahlarımızı ve taşkınlıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sağlam bastır ve inkarcılar topluluğuna karşı bize yardım et .

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi
191 – Onlar ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’ı hatırlarlar.

Evren’in ve yerin yaratılışı konusunda derin derin düşünürler: “Rabbimiz ! Sen bunları boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateş azabından koru.”
192 – “Rabbimiz ! Şüphesiz Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları olmayacaktır.”
193 – “Rabbimiz ! Bir davetçinin Rabbinize inanın diye inanmaya çağırdığını işittik ve inandık. Rabbimiz ! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizim canımızı iyilerle birlikte al.”
194 – “Rabbimiz ! Elçilerine vaat ettiğini bize ver. Diriliş gününde bizi rezil etme. Sen vaadinden dönmezsin.

Ali İmran (İmran Ailesi) Suresi

1 – Övgü Allah’adır .O ki gökleri ve yeri yaratmıştır, karanlığı ve ışığı var etmiştir.Buna rağmen inkarcılar Rablerini başkaları ile denk tutuyorlar.

Enam (Davar) Suresi

162 – De ki : “Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Enam (Davar) Suresi

23 – Dediler ki : “Rabbimiz ! Kendimize zulüm ettik. Eğer bizi affetmez, bize şefkat göstermezsen elbette ki kaybedenlerden olacağız.”

Araf (Orta Yer) Suresi

126 – Rabbimiz ! Üzerimize sabır yağdır. Canımızı teslim olanlar olarak al.

Araf (Orta Yer) Suresi

155 – Sen bizim dostumuzsun. Öyleyse bizi bağışla, bize şefkat göster, sen bağışlayanların en hayırlısısın.
156 – Bize hem bu dünyada, hem de ahirette güzellik yaz. Şüphesiz ki biz sana yöneldik.

Araf (Orta Yer) Suresi

85 – Biz yalnız Allah’a dayandık. Rabbimiz ! Bizi zulüm eden bir toplum için bir fitne yapma.
86 – Ve rahmetinle bizi inkarcılar topluluğundan kurtar.

Yunus (Yunus) Suresi

47 – Rabbim! Bilgim olmayan şeyi Senden istemekten Sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve bana şefkat göstermezsen kaybedenlerden olurum.

Hud (Hud) Suresi

101 – Rabbim! Sen bana yöneticilik verdin ve sözlerin yorumunu öğrettin. Göklerin ve yeryüzünün Yaratıcısı, dünyada ve ahirette benim dostum Sen’sin. Benim canımı sana teslim olmuş olarak al ve beni iyilerin arasına kat.

Yusuf (Yusuf) Suresi

38 – Rabbimiz ! Şüphesiz Sen, bizim gizlediğimizi de, açıkladığımızı da bilirsin. Yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz.

İbrahim (İbrahim) Suresi

40 – Rabbim ! Benim namazı özenle yerine getiren biri olmamı sağla. Soyumdan olanların da. Rabbimiz ! Duamı kabul et.
41 – Rabbimiz ! Hesabın görüleceği gün, beni , anne-babamı ve inananları bağışla.

İbrahim (İbrahim) Suresi

80 – Rabbim ! Beni gireceğim yere dürüstlükle sok, çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Ve bana katından yardımcı bir güç ver.

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi

111 – Övgü Allah’adır. O ki çocuk edinmemiştir, yönetimde ortağı yoktur ve acizlikten dolayı dost edinmemiştir.

İsra (Gece Yürüyüşü) Suresi

10 – Rabbimiz ! Katından bize rahmet ver ve bize bir kurtuluş yolu göster.

Kehf (Mağara) Suresi

25 – Rabbim ! Göğsümü açıp genişlet.
26 – İşimi kolaylaştır.
27 – Dilimdeki düğümü çöz
28 – Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar.

Taha (Taha) Suresi

114 – Rabbim ! Bilgimi arttır.

Taha (Taha) Suresi

87 – Senden başka tanrı yok, yüceltirim Seni. Ben zalimlerden oldum.

Enbiya (Peygamberler) Suresi

89 – Rabbim ! Beni yapayalnız bırakma. Sen mirasçıların en hayırlısısın.

Enbiya (Peygamberler) Suresi

28 – Bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a övgüler olsun.
29 – Rabbim ! Beni bereketli bir yere indir. Sen indirenlerin en hayırlısısın.

Muminun (İnananlar) Suresi

94 – Rabbim ! Beni o zalim toplumun içinde tutma.

Muminun (İnananlar) Suresi

97 – Rabbim ! Şeytanların kışkırtmalarından Sana sığınırım.
98 – Ve onların benim yanımda bulunmalarından da Sana sığınırım, Rabbim.

Muminun (İnananlar) Suresi

109 – Rabbimiz ! İnandık, bizi affet, bize merhamet et, sen şefkat gösterenlerin en hayırlısısın.

Muminun (İnananlar) Suresi

118 – Rabbim ! Bizi affet, bize merhamet et, sen şefkat gösterenlerin en hayırlısısın.

Muminun (İnananlar) Suresi

65 – Rabbimiz ! Cehennem cezasını bizden uzak tut. Gerçekten de onun azabı inatçı ve yapışkandır.
66 – Şüphesiz o kötü bir durak yeridir ve kötü bir konaklama yeridir.

Furkan (Ayırıcı) Suresi

74 – Rabbimiz ! Eşlerimizi ve çocuklarımızı mutluluk kaynağı olarak bize armağan et ve bizi, sakınanlara önder kıl.

Furkan (Ayırıcı) Suresi

83 – Rabbim ! Bana bilgelik ver ve beni iyilerin arasına kat.
84 – Sonradan geleceklerin dilinde doğrulukla anılmamı sağla.
85 – Beni nimetlerle donatılmış cennetin mirasçılarından yap.

Şuara (Şairler) Suresi

87 – Ve beni diriliş gününde utandırma.
88 – O gün, malın da, çocukların da faydası olmaz.
89 – Ancak Allah’a düzgün bir kalp ile gelen hariçtir.

Şuara (Şairler) Suresi

19 – Rabbim ! Beni, anne ve babama bağışladığın nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt. Merhametinle beni iyi kullarının arasına sok.

Neml (Karınca) Suresi

40 – Bu Rabbimin bir armağanıdır. O’na şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınamaktadır. Şükreden kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Rabbim Zengindir, Cömerttir.

Neml (Karınca) Suresi

24 – Rabbim! Gerçekten de bana vereceğin her hayra muhtacım.

Kasas (Tarihi vakalar) Suresi

30 – Rabbim ! Şu bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et.

Ankebut (Dişi Örümcek) Suresi

1 – Övgü, göklerde ve yeryüzünde bulunanların hepsi kendisine ait olan Allah’adır. Ahirette de övgü O’nadır. O Bilgedir, Haber Alandır.
2 – Yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O Şefkatlidir, Bağışlayandır.

Sebe (Sebe) Suresi

34 – Bizden üzüntüyü gideren Allah’a övgüler olsun. Rabbimiz, gerçekten de Bağışlayandır, Takdir Edendir.
35 – O ki bir armağan olarak bizi kalınacak bir yurda yerleştirdi. Orada ne bir yorulma, ne de bir bıkkınlık duyarız.

Fatır (Yaratan) Suresi

100 – Rabbim bana iyi birini bağışla.

Saffat (Saf Tutanlar) Suresi

46 – Gökleri ve yeri yaratan, duyu organlarıyla algılanamayanı ve algılanabilenleri bilen Tanrım! Kullarının anlaşmazlığa düştükleri konularda Sen karar vereceksin.

Zümer (Yığınlar) Suresi

7 – Rabbimiz ! Rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatmıştır. Tövbe edenleri ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.
8 – Rabbimiz ! Onları kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine koy. Atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da. Şüphesiz Sen Üstünsün, Bilgesin.
9 – Ve onları kötülüklerden koru. O gün kimi kötülüklerden korursan gerçekten ona merhamet etmişsindir. İşte büyük kurtuluş budur.

Mümin (İnanan) Suresi

15 – Rabbim ! Beni, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye, hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt. Benim soyumu ıslah et. Ben bağışlanma dileyip, Sana teslim olanlardanım.

Ahkaf (Kum Tepeleri) Suresi

10 – Rabbimiz ! Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi affet ve kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz sen Esirgeyensin, Şefkatlisin.

Haşr (Toplanma) Suresi

22 – O Allah ki O’ndan başka tanrı yoktur. Duyu organlarıyla algılanamayanı da algılanabileni de bilen O’dur. O Merhametlidir, Şefkatlidir.
23 – O Allah ki O’ndan başka tanrı yoktur. O Hükmedendir, Kutsaldır, Güvenilirdir, İnancın Kaynağıdır, Koruyandır, Zorlayandır, Azametlidir. Allah onların ortak koştuklarından çok yücedir.
24 – O Allah’tır. Yaratan, Var Eden, Biçim Veren O’dur. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O’nu yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.

Haşr (Toplanma) Suresi

4 – Rabbimiz ! Biz Sana dayanıyoruz ve Sana yöneliyoruz. Dönüş Sana’dır.
5 – Rabbimiz ! Bizi inkarcılar için bir fitne aracı yapma, bizi affet. Rabbimiz ! Sen Üstünsün, Bilgesin.

Mümtehine (Sorgulanan) Suresi

8 – Rabbimiz ! Bizim ışığımızı tamamla ve bizi affet. Sen her şeye gücü yetensin.

Tahrim (Yasaklama) Suresi

28 – Rabbim ! Beni, anne-babamı, inanmış olarak evime gireni, inanan erkekleri ve inanan kadınları affet. Zalimlerin ise ancak yıkımlarını arttır.

Nuh (Nuh) Suresi

1 – De ki : Açılışın Rabbine sığınırım.
2 – Yarattıklarının kötülüğünden.
3 – Çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden.
4 – Düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden.
5 – Kıskandığı zaman kıskancın kötülüğünden.

Felak (Açılma) Suresi

1 – De ki : İnsanların Rabbine sığınırım.
2 – İnsanların Hükmedenine.
3 – İnsanların Tanrısına.
4 – Sinsi fısıldayıcının kötülüğünden.
5 – O insanların göğüslerine fısıldar.
6 – O cinlerden de, insanlardan da olur.

Nas (İnsanlar) Suresi