Fatiha (Açılış) Suresi

1 – Merhametli, Şefkatli Allah’ın adıyla.
2 – Övgü alemlerin Rabbi Allah’adır.
3 – O Merhametlidir, Şefkatlidir
4 – Din gününün Hükmedenidir O.
5 – Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Sen’den yardım isteriz.
6 – Bizi doğru yola ilet.
7 – Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve doğruluktan sapmış olanlarınkine değil.

İnşirah (Ferahlık) Suresi

Merhametli, şefkatli Allah’ın adıyla.

1 – Senin göğsüne ferahlık vermedik mi!
2 – Üzerindeki yükünü indirmedik mi!

3 – Ki o belini çatırdatmıştı senin.
4 – Ve senin şanını yüceltmedik mi!
5 – Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
6 – Zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka vardır.
7 – O halde boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul.
8 – Ve yalnızca Rabbine yönel.

Tin (İncir) Suresi

Merhametli, şefkatli Allah’ın adıyla.

1 – Ve incir, ve zeytin.
2 – Ve Sina dağı.
3 – Ve bu güvenilir kent.
4 – Gerçekte de insanı en güzel bir biçimde yarattık.
5 – Sonra da onu aşağıların aşağısına çevirdik.
6 – Ancak inanıp düzgün işler yapan istisnadır. Bunlar için kesintisiz bir ödül vardır.
7 – Böyle iken hangi şey dini sana yalanlatabilir?
8 – Allah bilgelerin en Bilgesi değil midir?

Alak (Asılıp Tutulan) Suresi

Merhametli, şefkatli Allah’ın adıyla.

1 – Oku ! Yaratan Rabbinin adıyla.
2 – O insanı asılıp tutulan bir şeyden yarattı.
3 – Oku! Rabbin en büyük cömertliğin sahibidir.
4 – O’dur kalemle öğreten.
5 – İnsana bilmediğini öğretti.
6 – Hayır, gerçekten insan azar.
7 – Sahip olduklarından dolayı kendini yeterli gördüğünden.
8 – Oysaki dönüş yalnızca Rabbinedir.
9 – Gördün mü şu engellemekte olanı.
10 – Bir kulu namaz kılarken.
11 – Gördün mü ya o doğruluk üzerinde ise.
12 – Ya o sakınmayı emrediyorsa.
13 – Gördün mü ! Ya şu yalanlamış ve sırtını dönmüşse.
14 – Bilmez mi ki Allah her şeyi görmektedir.
15 – Hayır, eğer o bundan vazgeçmeyecek olursa, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz.
16 – O yalancı, o günahkar alnı.
17 – O zaman haydi çağırsın yandaşlarını.
18 – Biz de zebanileri çağıracağız.
19 – Hayır, ona boyun eğme. Secde et ve yakınlaş.

Asr (Zaman) Suresi

Merhametli, şefkatli Allah’ın adıyla.

1 – Ve zaman.
2 – İnsan gerçekten de zarardadır.
3 – Ancak inanıp düzgün işler yapanlar, birbirlerine gerçeği önerenler ve birbirlerine sabrı önerenler istisnadır.

Maun (Yardımlaşma) Suresi

Merhametli, şefkatli Allah’ın adıyla.

1 – Dini yalanlayanı gördün mü.
2 – Yetimi itip-kakan odur.
3 – Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur.
4 – Yazıklar olsun o namaz kılanlara.
5 – Ki onlar namazlarında yanılgı içindedirler.
6 – Onlar gösteriş yapmaktadırlar.
7 – Ve onlar yardımlaşmayı engellemektedirler.

Kevser (Bolca Güzellik) Suresi

Merhametli, şefkatli Allah’ın adıyla.

1 – Şüphesiz biz sana bolca güzellik verdik.
2 – Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve göğsünü gererek dimdik dur.
3 – Asıl soyu kesik olan sana kin duyandır.

Kafirun (İnkarcılar) Suresi

Merhametli, şefkatli Allah’ın adıyla.

1 – De ki : Ey inkarcılar !
2 – Ben, sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.
3 – Siz de benim kulluk ettiğime kulluk etmezsiniz.
4 – Ben, sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.
5 – Siz de benim kulluk ettiğime kulluk etmezsiniz.
6 – Sizin dininiz size benim dinim bana.

Nasr (Yardım) Suresi

Merhametli, şefkatli Allah’ın adıyla.

1 – Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde.
2 – Ve insanların Allah’ın dinine akın akın geldiklerini gördüğünde.
3 – Hemen Rabbini överek yücelt ve O’ndan bağışlanma dile. Çünkü O bağışlanma dileklerini kabul eder.

İhlas (Özgüleme) Suresi

Merhametli, şefkatli Allah’ın adıyla.

1 – De ki : O Allah Birdir.
2 – Allah, her şeyin muhtaç olduğudur.
3 – Doğurmamıştır, doğrulmamıştır.
4 – Ve hiç bir şey O’nun dengi değildir